WordPress databasfel: [Table 'xn__smslnen_hxa_net.wp_smslanen_net_wfLiveTrafficHuman' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_smslanen_net_wfLiveTrafficHuman`

WordPress databasfel: [Table 'xn__smslnen_hxa_net.wp_smslanen_net_wfLiveTrafficHuman' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_smslanen_net_wfLiveTrafficHuman`

WordPress databasfel: [Table 'xn__smslnen_hxa_net.wp_smslanen_net_wfLiveTrafficHuman' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_smslanen_net_wfLiveTrafficHuman`

WordPress databasfel: [Table 'xn__smslnen_hxa_net.wp_smslanen_net_wfLiveTrafficHuman' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_smslanen_net_wfLiveTrafficHuman`

Kan man delbetala på ett smslån? | Smslånen.net Kan man delbetala på ett smslån? – Smslånen.net
11 aug

Kan man delbetala på ett smslån?

Delbetala smslån

En grundidé med smslån är att lånet ska vara mycket kortfristigt, det vill säga ha en mycket kort återbetalningstid. Denna grundidé har dock reviderats av marknaden de senaste åren och det finns nu, som du säkert känner till, ett antal smslån som löper över betydligt längre tid än till exempel 30 dagar.

För ett smslån med en återbetalningstid på mer än 30 dagar gäller det för låntagaren att betala tillbaka förutbestämda belopp senast på förutbestämda tidpunkter. Även denna grundidé är dock på väg att revideras. Det finns nu nämligen ett par långivare som låter sina låtagare delbetala på sina smslån.

Delbetala på många månader

För de flesta typer av krediter, såsom krediten du har på ditt bensinkort eller krediten som uppstår när du gör ett avbetalningsköp, har du normalt valet lägga upp din återbetalning lite som du vill. Du kan betala lite mindre en månad för att betala mer en annan månad. Givetvis kan du också lösa hela skulden på en gång.

Smslån har hittills inte fungerat på det sättet, men det finns nu ett par erbjudanden som i princip liknar ovan nämnda krediter. Genom dessa har du som låntagare möjlighet att delbetala på din skuld över en längre tid. Vad som är längsta möjliga återbetalningstid bestäms av lånebeloppet, men oavsett belopp gäller att den i varje fall är betydligt längre än ett par, tre månader.

Om du tecknar ett smslån med delbetalning kommer du att få en preliminär avbetalningsplan där du ser exakt vad räntan blir per månad och hur mycket du måste betala som minst. Betalar du lägsta möjliga belopp per månad under löptiden följer du avbetalningsplanen till punkt och pricka. Gör du en extra inbetalning kommer planen dock givetvis att revideras. Ju längre in på löptiden du kommer, desto lägre blir förmodligen kravet på vad du minst måste betala per månad.

Exempel: Här är ett exempel på hur en avbetalningsplan för ett lån på 8000 kr kan se ut om du väljer en långivare som erbjuder smslån med delbetalning.

Betalningstillfälle Skuld Belopp i ränta Minsta betalning
1 8000 kr 193 kr 500 kr
2 7693 kr 186 kr 500 kr
3 7379 kr 178 kr 500 kr
37 80 kr 2 kr 81 kr

Fördelar och nackdelar med delbetalning

De stora fördelen med möjlighet att delbetala smslån är uppenbar. Du får helt enkelt en mer flexibel och bekväm återbetalningstakt som bland annat kan göra att du minskar risken att bli sen med en betalning. Lånar du till exempel 8000 kr på två månader med ett ”vanligt” smslån är det ju (minst) 4000 kr du ska betala per faktura. Väljer du en långivare som erbjuder delbetalning blir månadskostnaderna i stället enligt ovan exempel.

Den längre återbetalningstiden kan samtidigt utgöra en nackdel. För det första kan det vara besvärande att ha en skuld hängande över sig under så lång tid. För det andra blir det sammanlagda räntebeloppet betydligt större än vad det skulle ha blivit med ett vanligt kortfristigt smslån. Dock ska vi åter påminna om att det naturligtvis är möjligt att göra större inbetalningar och till och med lösa hela skulden när som helst.