30 jun

USA inför starkare reglering för smslån

USA-smslanMycket kortfristiga lån på lägre summor, så kallade ”payday loans”, har funnits i USA nästan ända sedan det började bli vanligt med vanliga löneutbetalningar över huvud taget och det är från staterna vi har importerat denna lånetyp. I Sverige idag är det snabblån eller smslån som är benämningen vi använder, men i grunden är det fråga om klassiska payday loans.

I USA har regleringen av smslån varit mycket begränsad genom alla år, men nu har myndigheten Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) börjat fila på riktlinjer och även mer tvingande regler kring långivningen.

Reglering på federal nivå

USA är en federal stat där respektive delstat har långtgående behörighet att stifta egna lagar. Många frågor regleras emellertid på federal nivå och ett bra exempel är finansiella frågor och regleringar kring konsumentskydd. När nu CFPB har börjat ta tag i frågan om smslån/snabblån är det ett tecken på att det finns ett politiskt intresse att reglera marknaden.

I ett första steg kommer staten på federal nivå att ta fram rikstäckande regleringar kring hur kreditbedömningar ska göras samt reglera hur räntan får beräknas efter förfallodatum. I ett senare skede planeras sedan för statlig reglering av inkasso.

Konsumentskyddet i Sverige är starkt

De steg som myndigheterna i USA nu ämnar genomföra är sedan länge implementerade i Sverige. Vi har i grunden ett starkt konsumentskydd inom finansiella produkter såsom lån, sparande och försäkringar, och regering och riksdag har de senaste två, tre åren beslutat om lagstiftning och föreskrifter för att ytterligare säkra trygg långivning.

Den kanske viktigaste regleringen är den som innebär att en långivare för smslån är skyldig att göra en komplett kreditprövning för varje ny låntagare. Med dessa regler blir det svårare för en person med låg kreditvärdighet och/eller låg betalningsförmåga att få ett lån beviljat, och det är något som är en fördel för både låntagare och långivare.

Läs mer om att jämföra smslån eller jämförförsäkringar.net.

23 jun

Ökad reglering bra för smslån

lagregler för smslån

För alla typer av konsumenttjänster innebär en striktare reglering från lagstiftarens sida automatiskt en större trygghet för konsumenterna. När det gäller smslån, som ju är en relativt ny företeelse, har en mer heltäckande reglering vuxit fram under åren och det är tydligt att riksdagen och regeringen har tvingat branschen att mogna. Det är inte längre ”vilda västern” över smslån, utan branschen är i princip genomreglerad på samma sätt som andra konsumenttjänster inom ekonomi.

Kreditbolagen under luppen

De senaste åren har regeringen med dess myndigheter arbetat fram en längre rad nya lagstiftningar, föreskrifter och rutiner för att stärka konsumentskyddet vid utlåning av krediter på mindre belopp. De punkter man framför allt har inriktat sig på är marknadsföring, transparens i prissättning samt tvingande regleringar kring kreditprövningar.

Det var frågor kring marknadsföring som var först ut i regeringens arbete och ett av de viktigaste målen var att få kreditbolagen att upphöra med vissa termer i reklam. Det är till exempel inte längre tillåtet att använda termen ”gratis” för ett smslån som löper utan avgifter och räntor.

När det gäller transparensen i prissättning med räntor och avgifter för smslån är det framför allt frågan om effektiv ränta som har varit regeringens viktigaste fråga. Effektiv ränta är egentligen inget särskilt bra mått på vad ett smslån faktiskt kostar – för det är låneperioden för kort – men kravet på att den ska redovisas ställer ett berättigat krav på långivaren att precisera sina tjänster.

Frågan om kreditbolagens kreditprövningar är den viktigaste regeringen har haft att tackla de senaste åren. I branschens barndom var det inte alla långivare som till exempel inhämtade kreditupplysningar och de som gjorde det tillämpade kanske inte reglerna om kreditprövning så strikt. Det innebar att många fick sina låneansökningar beviljade trots att ekonomin egentligen inte riktigt tillät det.

I samband med de faktiska lagändringarna som har genomförts de senaste åren, har myndigheterna Konsumentverket och Finansinspektionen fått utökade mandat. Konsumentverket har till exempel numera rätten att vid vite ålägga en långivare som inte följer skyldigheten att göra en korrekt kreditprövning att upphöra med verksamheten. Finansinspektionen å sin sida har fått mandat att göra oanmälda besök (läs mer om det på Webfinanser) för kontroll och det måste kunna sägas vara ett mycket kraftfullt verktyg.

En mer seriös lånemarknad

Med ovan nämnda regleringar preciserar lagen hur utgivning av smslån får gå till och de aktörer som inte följer reglerna kommer att drabbas av sanktioner av olika slag. Det innebär att befintliga långivare, som inte bedriver sin verksamhet helt i överensstämmelse med lagen, kommer att tvingas bort. De som däremot följer kraven och faktiskt erbjuder en transparent och lagenlig tjänst kommer att kunna fortsätta verksamheten och därmed växa.

De nya, strängare kraven skapar också en högre tröskel att nå upp till för nya långivare. Det krävs numera en ordentlig satsning från en aktör som vill ta sig in på marknaden för smslån och det hjälper till att skapa en mer mogen marknad.

14 jun

Antal betalningsanmärkningar för a-mål minskar

betalningsanmarkningarNär det gäller fordringar, det vill säga krav på betalning, finns två typer av fordringsägare, nämligen det allmänna samt enskilda företag och privatpersoner. Det allmänna utgörs av stat, landsting och kommun och de fordringar som det allmänna kan ha på en privatperson omfattar framför allt krav på betalning av skatter och avgifter.

Betalningskrav från det allmänna fungerar på samma sätt som betalningskrav från exempelvis en långivare för smslån. Betalas inte fakturan kommer det ofrånkomligen leda till att man får ett skuldkonto hos Kronofogden och en betalningsanmärkning. Viktigt att känna till är också att det kan gå mycket snabbt från förfallodatumet tills det att man hamnar i knipa. Staten behöver nämligen inte gå via inkassobolag, etc. för att kräva in skulder för så kallade a-mål.

Trenden är att antalet betalningsanmärkningar minskar och det gäller i princip för alla de vanligare ärendena. Den totala utestående skulden sett över alla obetalda a-mål minskar också. Samtidigt är siffrorna givetvis inte särskilt positiva överlag.

Underhållningsstöd i särklass

I en sammanställning utförd av kreditupplysningsföretaget Creditsafe visas nu svart på vitt kring vilka ärenden som ger upphov till flest betalningsanmärkningar. Lite beklagligt är att det är underhållsstöd, det vill säga stöd som en förälder ska betala till den andra föräldern för gemensamma barn, som är i topp. Det finns enligt Creditsafes siffror närmare 420 000 så kallade a-mål som härrör från obetalda underhållsstöd. Det enda positiva är att antalet mål/betalningsanmärkningar minskade med en procent mellan 2014 och 2015.

Nedan är ett sammandrag av Creditsafes uppgifter med typ av ärende samt notering kring om skillnad mellan 2015 och 2014.

Ärende Ökning/minskning jfr 2014
Underhåll Färre
TV-avgift Färre
Felparkering Fler
Skatteskuld Färre
Studielån Färre
Vägtrafik Färre
Trängselskatt Färre
Förseningsavgift ABL Fler
Infrastrukturavgift Oför.
Andra fordringar
09 jun

Få stenkoll på din ekonomi med smarta appar

appar-ekonomi

Varför behöver du egentligen ansöka om ett smslån? Är det för att det plötsligt dök upp en utgift ut ur det blå eller är det för att pengarna plötsligt bara tog slut? Sistnämnda fall är ett sådant som du kan undvika genom att planera dina utgifter på ett bättre sätt.

Det är kanske inte det roligaste att göra budgetar och följa upp inkomster och utgifter varje månad (eller helst ännu oftare). Alla är inte bekväma med att använda exempelvis Excel och det kan bli lite omständligt att räkna på papper.

Har du en smartphone kan du emellertid på ett mycket enkelt sätt både sätta upp budgetar och följa upp dina kontotransaktioner för att få en bättre koll på din ekonomi. Det finns en handfull riktigt bra appar till både iPhone och Android-telefoner du kan använda dig av och det är självklart gratis att ladda ned dem. Nedan kan du läsa mer om två av de mest populära ekonomiapparna, nämligen Mina utgifter och Tink.

Tink

Tink är en svenskutvecklad app som hjälper dig att samla in, kategorisera och även analysera alla inkomster och utgifter på de konton du kopplar till appen. Du autentiserar att appen får inhämta uppgifter automatiskt från bankkonton med mera via BankID, och varje gång du öppnar Tink kommer du att kunna se de senaste transaktionerna.

Det är uppföljningen som är den mest intressanta funktionen med Tink. Eftersom alla utgifter kategoriseras automatiskt kan du enkelt se vart pengarna går. Du kan även sätta upp budgetar och få varningar om du håller på att överskrida det belopp du har bestämt i förväg. Som en extra bonus omfattar Tink också en ID-koll som varnar vid misstänkta bedrägerier och ID-stölder.

Mina utgifter

Mina utgifter är en annan svenskutvecklad app som hjälper dig med vardagsekonomin. Den är inte lika avancerad som Tink, men det behöver samtidigt inte vara något negativt. I appen lägger du enkelt till transaktioner på dina konton för att se hur mycket du egentligen lägger på olika utgiftsposter. Du håller också enkelt koll på vilka räkningar som är betalda.