22 aug

Motstå att ta smslån

tips-motsta-smslan

Smslånen.net är uppbyggd kring principen att du helst inte ska ta smslån. Samtidigt vet vi att oväntade räkningar och andra oförutsedda utgifter kan leda till ett behov av att låna. Du som behöver låna ska kunna hitta den mest transparenta informationen kring hur smslån fungerar och vilka risker som finns kopplade till dem här på sidan.

Behöver du låna för att täcka en utgift är det en sak. Känner du att du behöver låna för att köpa något som inte är absolut nödvändigt är det en helt annan. Du bör inte ta smslån för konsumtion. Nedan är fyra tips du kan använda för att minska risken att behöva låna.

Motstå lockelser

Det är svårt att motstå lockelsen att köpa saker du verkligen vill ha, men det går. Ett tips är att skjuta upp köpbeslutet bara någon dag eller till och med bara någon timme. Behovet av att köpa kan mildras ganska rejält bara du ger dig själv lite distans till köpet. Ett par dagar senare kanske du till och med har glömt bort vad det var du så gärna ville köpa.

Sälj andra saker för att få in pengar

Att ta smslån är ett sätt att få kontanter snabbt. Det går dock nästan lika snabbt att få in kontanter genom att sälja saker man har hemma. De flesta har många dyrgripar hemma som inte används nu och förmodligen inte heller kommer att användas i framtiden.

Få hjälp av vänner och familj

Behöver du låna till att köpa något som du bara kommer att använda en eller ett par gånger? I så fall kan du förmodligen undvika att behöva låna genom att ta hjälp av vänner och familj. Om bilen har gått sönder och reparationen kostar mer än vad du har råd med just nu – samåk med kollegorna eller ta cykeln tills det att du kan betala reparationen.

Spara pengar

Den avgjort största anledningen till att många behöver ta smslån är att en buffert saknas. Utan en buffert kan varje oväntad räkning bli problematisk. Med en buffert finns i stället pengar för att ordna upp det mesta i vardagen. Det lönar sig alltså att spara. Ett tips är att sätta av en slant vid varje lön. Den här slanten bör gå in på ett konto som du inte kan göra omedelbara uttag från, till exempel ett sparkonto i en annan bank än din vanliga.

11 aug

Kan man delbetala på ett smslån?

Delbetala smslån

En grundidé med smslån är att lånet ska vara mycket kortfristigt, det vill säga ha en mycket kort återbetalningstid. Denna grundidé har dock reviderats av marknaden de senaste åren och det finns nu, som du säkert känner till, ett antal smslån som löper över betydligt längre tid än till exempel 30 dagar.

För ett smslån med en återbetalningstid på mer än 30 dagar gäller det för låntagaren att betala tillbaka förutbestämda belopp senast på förutbestämda tidpunkter. Även denna grundidé är dock på väg att revideras. Det finns nu nämligen ett par långivare som låter sina låtagare delbetala på sina smslån.

Delbetala på många månader

För de flesta typer av krediter, såsom krediten du har på ditt bensinkort eller krediten som uppstår när du gör ett avbetalningsköp, har du normalt valet lägga upp din återbetalning lite som du vill. Du kan betala lite mindre en månad för att betala mer en annan månad. Givetvis kan du också lösa hela skulden på en gång.

Smslån har hittills inte fungerat på det sättet, men det finns nu ett par erbjudanden som i princip liknar ovan nämnda krediter. Genom dessa har du som låntagare möjlighet att delbetala på din skuld över en längre tid. Vad som är längsta möjliga återbetalningstid bestäms av lånebeloppet, men oavsett belopp gäller att den i varje fall är betydligt längre än ett par, tre månader.

Om du tecknar ett smslån med delbetalning kommer du att få en preliminär avbetalningsplan där du ser exakt vad räntan blir per månad och hur mycket du måste betala som minst. Betalar du lägsta möjliga belopp per månad under löptiden följer du avbetalningsplanen till punkt och pricka. Gör du en extra inbetalning kommer planen dock givetvis att revideras. Ju längre in på löptiden du kommer, desto lägre blir förmodligen kravet på vad du minst måste betala per månad.

Exempel: Här är ett exempel på hur en avbetalningsplan för ett lån på 8000 kr kan se ut om du väljer en långivare som erbjuder smslån med delbetalning.

Betalningstillfälle Skuld Belopp i ränta Minsta betalning
1 8000 kr 193 kr 500 kr
2 7693 kr 186 kr 500 kr
3 7379 kr 178 kr 500 kr
37 80 kr 2 kr 81 kr

Fördelar och nackdelar med delbetalning

De stora fördelen med möjlighet att delbetala smslån är uppenbar. Du får helt enkelt en mer flexibel och bekväm återbetalningstakt som bland annat kan göra att du minskar risken att bli sen med en betalning. Lånar du till exempel 8000 kr på två månader med ett ”vanligt” smslån är det ju (minst) 4000 kr du ska betala per faktura. Väljer du en långivare som erbjuder delbetalning blir månadskostnaderna i stället enligt ovan exempel.

Den längre återbetalningstiden kan samtidigt utgöra en nackdel. För det första kan det vara besvärande att ha en skuld hängande över sig under så lång tid. För det andra blir det sammanlagda räntebeloppet betydligt större än vad det skulle ha blivit med ett vanligt kortfristigt smslån. Dock ska vi åter påminna om att det naturligtvis är möjligt att göra större inbetalningar och till och med lösa hela skulden när som helst.