14 sep

Ansöka om rättelse hos Kronofogden

rattelse-kronofogden

Om en obetald faktura eller ett ärende om en utebliven betalning på ett lån hamnar hos Kronofogden är läget för gäldenären kort och gott inte särskilt gynnsamt. När brevet från myndigheten landar i brevlådan har nämligen indrivningsprocessen inletts och följderna kan bli mycket negativa.

Betalningsanmärkningen som följer i princip automatiskt är den största negativa effekten. Med en betalningsanmärkning blir det ekonomiska livet besvärligt. Att ta nya lån blir svårt, att hyra lägenhet blir omöjligt och att teckna abonnemang är bara att glömma. Att kostnader tillkommer för hanteringen av ärendet hos Kronofogden är en annan, dock lite mindre, olägenhet.

Men, det är samtidigt ett faktum att Kronofogden faktiskt inte alltid har rätt. Varje år får myndigheten efter anmälan från privatpersoner och företag göra stora mängder rättelser och lägga ner ärenden.

Fel i långivarnas handläggning

Per år kommer det in mellan 11 000-13 000 stycken krav på rättelse till Kronofogden. Denna siffra gäller enbart privatpersoner och lägger vi till även krav från företag blir siffran givetvis betydligt högre. De flesta rättelsekrav handlar om att långivaren har gjort fel i handläggningen. Vad det handlar om är att långivaren har vidarebefordrat fordran på betalning direkt till inkasso eller till och med till Kronofogden utan att först ha skickat ut en påminnelse/uppmaning att betala.

Majoriteten av ärendena om rättelse hos Kronofogden blir faktiskt beviljade. I genomsnitt är det 70% av ärendena som beviljas. 70% av 12 000 ärenden är 8400, och det är alltså så många rättelser som beviljas per år. Det är en stor mängd!

Den främsta anledningen till att det blir så mycket fel i indrivningsprocessen från borgenärernas sida är förmodligen att många borgenärer, däribland framför allt långivare, använder sig av automatiserade system för masshantering.

Så här ansöker man om rättelse

I de brev som Kronofogden skickar ut till gäldenärer kring obetalda skulder finns alltid information om hur man går tillväga för att begära rättelse eller skicka in en överklagan. Exakt hur möjligheterna ser ut och vad som är korrekt procedur kan skilja sig mellan typer av ärenden, men i korthet gäller att man ska skicka ett meddelande till myndighetens ”Rättelseteam”. Kontaktvägarna är vanlig post, e-post och fax. I meddelandet ska meddelas varför rättelse ska göras i det aktuella ärendet. Viktigt att komma ihåg är också att ärendets diarienummer ska anges.