10 nov

Hur många ansökningar beviljas?

bevilja-smslan

Att det inte är alla ansökningar om smslån som beviljas, är nog de flesta medvetna om. Men, vad är den faktiska siffran – hur många ansökningar beviljas och hur många får avslag? Det är en betydligt knepigare fråga att svara på. I vår diskussion nedan kan du emellertid få lite mer kött på benen angående frågan. Några helt exakta svar kan vi dock inte ge.

Vägledning i SKEF:s statistik

Den främsta källan till officiella uppgifter kring avslag och beviljanden är den statistik som Svenska Konsumentkreditföretagen (SKEF) tar fram på årlig basis. Den här branschorganisationen samlar majoriteten av de största långivarna inom smslån och statistiken blir således relativt rättvisande. I statistiken för 2015 står att läsa att 56,57% av den totala ansökta lånevolymen inte kunde beviljas. Mer konkret betyder det att mindre än hälften av lånen blev beviljade. Vi förutsätter här för enkelhetens skull att alla ansökningar gällde samma belopp. Det är givetvis inte helt korrekt, men så gör vi heller inte anspråk på att ge en exakt siffra.

SKEF:s statistik ger emellertid ingen ledning kring om det finns skillnader mellan grupper av långivare med sinsemellan olika villkor för beviljande. Beviljandegraden borde ju till exempel vara högre bland långivare som accepterar betalningsanmärkningar. För att gå mer på djupet krävs att vi gör nedslag hos representativa långivare inom olika grupper.

Lånebelopp och betalningsanmärkningar är centralt

Vi har analyserat tre stycken långivare som erbjuder lån på mindre belopp (upp emot 5000 kr) och som kan acceptera betalningsanmärkningar. Utifrån uppgifterna går det att uppskatta antalet beviljade lån till någonstans mellan 75-85%. De som inte blir beviljade lån är i princip de som inte kommer upp i de inkomstgränser som krävs och/eller har fler betalningsanmärkningar än vad långivaren kan godkänna.

Tittar vi på den andra änden av spannet, det vill säga på långivare som erbjuder högre belopp och som har tuffare krav på den sökandes ekonomi, sjunker beviljandegraden drastiskt. Beviljandegraden hos många av de långivare som är mer restriktiva och har tuffare villkor kan i perioder många gånger vara så låg som 20%. Den som blir beviljad lån får å andra sidan i gengäld i regel bättre lånevillkor, inklusive lägre kostnader för lånet.