03 mar

Låna säkert och tryggt – vad betyder det?

Många kreditbolag som erbjuder smslån har tagit för vana att beskriva sina lån som säkra eller trygga, eller en kombination av dessa kvalitetsmarkörer. För dig som låntagare är det kanske inte så lätt att identifiera vad som menas med ett tryggt och säkert lån – om det nu finns någon konkret mening över huvud taget. Det kan därför vara på sin plats med en analys av begreppen.

Obligatoriska krav på långivaren

Först och främst kan vi säga att alla lån måste vara ”trygga och säkra” i den meningen att alla långivare måste uppfylla en mängd krav som syftar till att skydda konsumenten. Långivaren ska, kort sagt, iaktta så kallad god kreditgivningssed och inte komplicera lånet eller förvilla låntagaren på något sätt. Några konkreta exempel är att regler om ångerrätt måste följas, att en grundlig kreditkontroll ska göras och att låntagaren ska få tydlig information kring när och hur återbetalning ska ske.

Säkerhet

Begreppet säkerhet i relation till lån är framför allt kopplat till teknisk säkerhet. En långivare som erbjuder ”säkra lån” ska se till att 1) en person inte kan ansöka om lån i annans namn, 2) all data som skickas över nätet mellan låntagaren och långivaren är skyddad mot avlyssning.

Dessa två faktorer löses tekniskt via e-legitimation (bank-ID) respektive kryptering med SSL. Bank-ID gör att en bedragare får oerhört svårt att ta lån i en annan persons namn medan SSL säkrar integriteten när det gäller personinformation och betalningsinformation.

En långivare som inte har implementerat ovan två tekniker kan inte anses erbjuda säkra lån och sådana aktörer bör undvikas till varje pris.

Trygghet

Om säkerhet i långivning på nätet främst handlar om det tekniska, så handlar trygghet främst om mjukare faktorer. Men, vad kan egentligen ”låna tryggt” betyda? Främst är det en fråga om att villkoren är av det mer generösa slaget, men det handlar också om integritet/anonymitet.

Den privatperson som ingår ett låneavtal med ett kreditbolag kommer automatiskt i ett stort underläge. Det är nämligen kreditbolaget som dikterar alla villkor (med undantag för de som är tvingande enligt lag). Det är därför självklart en fördel om villkoren inte i överdriven utsträckning är till långivarens fördel. Ett bra exempel är vad som sker om en betalning blir försenad. Vissa kreditbolag skickar vidare fakturan till inkasso i princip omedelbart, medan andra ger låntagaren en längre respit samt upplyser om vilka möjligheter till förlängning eller upprättande av avbetalningsplaner som finns.

Frågan om integritet och anonymitet handlar om att en låntagare ska kunna hålla avtalsförhållandet hemligt för exempelvis närstående. Ett tryggt lån i den här aspekten är ett för vilket kreditupplysningskopia och fakturor inte absolut måste skickas per post utan kan skickas exempelvis till låntagarens e-post.