26 aug

Rekordvinster för långivarna

Extremlåga räntenivåer gör att banker, kreditbolag och andra långivare kan göra jättevinster på sina lån. Tidigare under året har frågan om bolåneföretagens stora marginaler på bolån varit på tapeten flera gånger i media, men det är inte bara storbankerna som täljer guld med smörkniv just nu. Även aktörer inom privatlån och smslån gör stora vinster mycket tack vare de låga räntenivåerna.

Stora marginaler för privatlån

Aktörer som ger ut privatlån har många sätt att låna upp de pengar som man sedan lånar ut. Storbankerna har möjlighet att låna direkt hos Riksbanken och andra banker kan låna av storbankerna. Kreditbolagen lånar istället framför allt in från privatpersoner och företag genom att man tillhandahåller sparkonton.

Oavsett hur pengarna kommer in till en långivare är kostnaden för banken eller kreditbolaget mycket blygsam, detta på grund av de låga räntenivåerna i samhället som helhet. Vi låntagare får dock inte i någon större utsträckning några fördelar av att långivarnas kostnader är låga. Hos de flesta långivare har de successivt sjunkande räntorna inte gett något genomslag över huvud taget.

Låg inlåningsränta och hög utlåningsränta ger en stor marginal. Det finns indikationer på att den kan vara så hög som 50%. Låneförmedlaren Lendo har precis släppt sitt resultat för 2016 och här finns att läsa att marginalen var ungefär 45%. Eftersom Lendo endast är en förmedlare och inte erbjuder lån i eget namn kan bolagets siffror kanske inte vara representativa för branschen som helhet, men klart är att långivarna gör rejäla vinster på blancolån.

Stabila intäkter för smslåneföretagen

Smslåneföretagen är inte lika känsliga för förändringar i marknadsräntorna. Smslån som produkt är nämligen ganska väsensskild från andra lån. Kundernas kostnad för ränta följer inte marknadsräntorna och hos många långivare är kostnaden istället en avgift. Mycket låga räntenivåer gör dock att det blir billigare för smslåneföretagen att låna in det kapital som man eventuellt behöver för att driva verksamheten. Det finns flera exempel på aktörer som gör mycket stora vinster årligen. Den största långivaren inom smslån i Sverige, 4finance AB, gjorde till exempel en vinst på närmare 120 miljoner för år 2016.

Jämför och jämför igen

Långivarna har bevisligen goda marginaler. Vissa utnyttjar möjligheterna med lågräntemiljön till max medan andra är något mer generösa ur konsumenternas perspektiv. Oavsett om du ska ansöka om ett bolån, ett privatlån eller ett smslån, gör du klokt i att jämföra priserna hos så många aktörer du kan. För bolån kan du dessutom pruta. Det kan du dock inte för privatlån och smslån.