22 sep

Tjänstesektorn tappar fart

Tjänstesektorn är en generell benämning på offentliga eller privata producenter av olika typer av tjänster. I tjänstesektorn ingår alltså den offentliga sektorn, som är staten och kommuner medan den privata tjänstesektorn innefattar olika typer av tjänsteföretag och ideella organisationer.

Arbetsmarknaden är en marknad som alltid är under förändring. Av förklarliga anledningar har teknik till allt större del tagit över och ersatt gamla arbetssätt och arbetsmarknaden flyttar från en sektor till en annan. Sverige var under 1800-talet en så kallad jordbruksekonomi och sedan dess mer och mer gått igenom industrialismen och nu till att vara en tjänsteekonomi.

Den privata tjänstesektorn är idag den största sysselsättaren på den svenska arbetsmarknaden. Cirka 29 % av alla anställda i Sverige arbetar på tjänsteföretag. Det är inte bara Sverige som uppvisar dessa trender, detta är en trend som är genomgående för i stort sett alla I-länder i världen som gått från ett jordbrukssamhälle till att vara ett mer modernt samhälle, där teknik tar större del.

Men, i juni framkom uppgifter om att tjänstesektorn för första gången på länge börjat tappa fart och till och med backat lite. Enligt uppgifter till Swedbank/Silf. föll inköpschefsindex för tjänstesektorn från 60,1 i april till 57,0 i maj. Nedgången till trots håller sig index överlag på en hög nivå och någon anledning till oro finns inte. Så länge index håller sig på en nivå över 50 så är det ett tecken på tillväxt, marginal finns alltså. Även delindex för sysselsättningen föll 8,5 indexenheter och bidrog till en sänkning i det totala huvudindex för tjänstesektorn med 1,7 indexenheter.