11 okt

AP-fonderna

rättigheter och skyldigheter i avtal om smslån

rättigheter och skyldigheter i avtal om smslån

AP-fonderna, som är en förkortning på allmänna pensionsfonder, har funnits i Sverige sedan 60-talet. Det finns sju stycken som alla har mer eller mindre olika karaktär och funktion. De flesta av fonderna, AP-fond ett till fyra plus AP-fond sex, är så kallade buffertfonder och ingår som en mindre del av inkomstpensionssystemets tillgångar. Den sjunde AP-fonden förvaltar det fonderade kapitalet premiepensionssystemet. Syftet med AP-fonderna är dels att utjämna svängningarna mellan pensionsavgifter och pensioner, dels att bidra med en bra avkastning till pensionssystemet på sikt.

Total förvaltning

Totalt förvaltar AP-fonderna mer än 1800 miljarder kronor för alla som är en del av det svenska pensionssystemet. Varje anställd och arbetsgivare betalar in en pensionsavgift som går in i detta pensionssystem. En stor del av de pengar som betalas in går direkt ut igen till alla dem som är pensionärer idag.

Ny lagstiftning

Efter en flera års lång planering lade regeringen i juni förra året fram ett förslag på en ny lagstiftning rörande Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Detta nya förslag innebär att flera hundra miljarder kronor frigörs från dessa fyra fonder och tillåts placeras i onoterade tillgångar. Från att tidigare ha tillåtits ha 5 % i onoterade tillgångar, kommer nu de fyra AP-fonderna att kunna placera hela 40 % av tillgångar i likvida tillgångar.

Anledningen till denna nya reglering syftar till att ge AP-fonderna bättre möjligheter att få en så hög avkastning som möjligt. ”AP-fonderna ska ge bästa möjliga avkastning och då måste de få förutsättningar att göra det jobbet”, sa finansmarknadsminister Per Bolund i en intervju med SvD i juli förra året.