26 dec

Så mår Kreditsverige just nu

Gata med gående människor

Det är ingen bekymmersfri tid varken för den svenska ekonomin eller för världsekonomin så som läget ser ut idag. Coronapandemins framfart har lett till avsevärda inkomstförsämringar för många svenskar, och arbetslösheten har ökat. Trots detta syns ingen ökning hos Kronofogden ännu – vi förklarar varför.

Fördröjning hos Kronofogden

Även om många svenskar har fått en försämrad ekonomi med medföljande betalningssvårigheter har någon sådan påverkan ännu inte synts hos Kronofogden om man ser till antalet svenskar med betalningsanmärkningar. Tvärt om har denna siffra under de senaste åren minskat, och gör så ännu.

Anledningen till detta är att det som regel tar ganska lång tid innan en förfallen faktura går till Kronofogden. Först ska betalning utebli, sedan ska det skickas ut en eller flera påminnelser. Nästa steg är inkasso, och även dessa skickar ofta ut flera påminnelser innan ärendet går vidare till Kronofogden. Därför brukar det ta lång tid innan effekterna av en försämrad ekonomi syns hos Kronofogden.

Det förväntas dock att antalet svenskar med betalningsanmärkning kommer öka med drygt 20 procent i spåren av coronakrisen. Detta antagande baseras på hur svenskarnas ekonomi har utvecklat sig under tidigare finanskriser.

Större risk bland yngre

Så långt har alltså svenskarna klarat sig relativt väl genom den ekonomiska kris vi har idag. Problemet är att vi inte vet hur länge vi kommer befinna oss i en lågkonjunktur – ju längre vi befinner oss i denna, desto större är risken för ökade betalningssvårigheter.

En grupp som befinner sig mer i riskzonen för att få problem med sina betalningar i en långdragen lågkonjunktur är de yngre. Detta beror på att det idag är allt fler unga som har en hög andel konsumtionslån, samtidigt som det också är framförallt ungdomar som har en osäker plats på arbetsmarknaden. Många har precis tagit klivet ut i arbetslivet, eller arbetar på timmar – och dessa anställningar är ofta de första som försvinner om företagen måste spara.

Jämfört med hur det såg ut för bara 10 år sedan har vi redan nu en högre andel unga som är skuldsatta – en siffra som alltså befaras öka ytterligare om den ekonomiska stiltjen inte vänder relativt snart.