Anonymitet

anonyma och diskreta lån


Vänd dig till långivare som inte tar UC för mer anonyma lån

Anonymitet inom långivning handlar om tre saker, nämligen att vara anonym gentemot kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen AB (UC), att dölja förfarandet med att ansöka om och få ett lån utbetalt från familj och/eller tredje man samt skydd för personuppgifter och andra uppgifter som skickas via ansökningsformulär online.

Anonyma kreditupplysningar

UC är det kreditupplysningsföretag de flesta banker, större företag, hyresvärdar, med mera använder sig av. Om du inte vill att en begäran om en kreditupplysning för ett smslån ska visas i UC:s register ska du vända dig till en långivare som använder en alternativ aktör, såsom till exempel Bisnode eller Creditsafe. En majoritet av smslånegivarna erbjuder sådana anonyma smslån utan UC.

Respektive kreditupplysningsföretag är lite av ett stuprör. Det som så att sägas stoppas ner i ett stuprör kan barär skyddat och uppgiferna sprids inte mellan stuprören. Skulle en kreditupplysning på dig göras hos Bisnode kommer till exempel inte UC eller Creditsafe att få ta del av att kreditupplysningen har hämtats ut.

Anonymitet gentemot tredjeman och familj

En ansökan om smslån och utbetalade pengar lämnar spår. Det mest tydliga spåret är den omfrågekopia som enligt lag måste skickas ut till den omfrågade. Det går emellertid att gå runt detta. Om den långivare du väljer anlitar Creditsafe för kreditupplysning behöver du inte få en omfrågekopia i brevlådan. Creditsafe samarbetar nämligen med företaget Kivra, som erbjuder en digital brevlåda på nätet.

Andra spår finns i bankkontohistoriken och i e-postmeddelanden (bekräftelse på inskickad ansökan, information om utbetalning, med mera). Om du inte vill att någon annan ska kunna se att du har fått ett lån utbetalt ska du se till att inte ge andra tillgång till bankkontot eller e-postkontot.

Notera! Innan du ansöker om ett diskret smslån kring vilket någon information inte kan förmedlas till exempelvis en make/maka eller sambo, tänk efter noga varför du önskar denna lösning. Kommunikation är a och o i varje förhållande!

Integritet hos långivarna

Alla långivare inom smslån har enligt personuppgiftslagen skyldighet att säkra så att den insamlade informationen om exempelvis adress, ekonomi och kredithistoria inte kommer på villovägar. Långivarna har också rent avtalsmässigt gentemot dig som låntagare en skyldighet att visa största möjliga omsorg om din säkerhet och trygghet.

När du ansöker om ett smslån via ett formulär online finns alltid en risk att tredjepart avlyssnar och tar del av informationen. Denna risk kan minimeras genom att långivaren använder certifikat (SSL). SSL är inkopplat om du ser ett hänglås bredvid adressraden längst upp i webbläsaren.

Du kan själv också säkra en större trygghet genom att använda ett antivirus-program (se till att det alltid är uppdaterat med den senaste versionen!).

Guide till helt diskreta smslån

Här är en steg för steg-guide kring hur du kan säkra att den enda som vet om att du har ansökt och blivit beviljad ett lån är kreditupplysningsföretaget och långivaren.

1. Välj en långivare som anlitar Creditsafe
2. Se till att all dataöverföring är krypterad när du ansöker (dubbelkolla hänglåset/SSL)
3. Ange att du vill ha omfrågandekopian digitalt
4. Håll inloggningsuppgifter till bankkontot respektive e-postkontot för dig själv.