Fakta

fakta om smslån


Det finns en del frågetecken kring smslån – här rätar vi ut dem!

Smslån är en omdiskuterad låneform och det florerar såväl många felaktiga påståenden som missuppfattningar. För att du ska få svart på vitt kring det mest väsentliga om låneformen ger vi dig här ren fakta om smslån. Det mest pedagogiska sättet att presentera fakta är att utgå från vanligt förekommande frågor, så det är vad vi kommer att göra nedan.

Varför heter det smslån?

Smslån var det första begreppet som myntades när låneformen introducerades i Sverige 2006. Anledningen till valet av namn var att sms-tekniken användes i nästan all kommunikation mellan långivare och låntagare. Sms används också idag, men den tekniken är bara en del av kommunikationen. I stället är det mer fokus på internet och mer specifikt långivarens webbplats. Ansökan skickas i regel in via internet och det är på långivarens webbplats man kan hitta sina fakturor, kontakta kundtjänst, med mera.

Är det riskfyllt att ta smslån?

Smslån har ett dåligt rykte och det har tillkommit på grund av ett par långivares mindre nogräknade affärsmetoder och att politiker och den allmänna opinionen har ansett att låneformen är ett sätt att sko sig på personer som är i ekonomiskt trångmål. Låneformen smslån är emellertid inte mer riskfylld än någon annan.

Ett smslån ska betalas tillbaka i tid. Om det inte sker kommer avgifter att tillkomma och vid utebliven betalning uppkommer en del andra komplikationer. Samma uppsättning krav och sanktioner finns för alla lån och på så sätt skiljer sig ett smslån inte från ett privatlån eller ett bolån. Det är dock möjligt att korttidslånet är något mer riskfyllt relativt sett exempelvis bolån eftersom långivarna generellt är snabba med att sätta igång sina processer för att få tillbaka de utlånade pengarna.

Sedan 2014 finns en ny lagstiftning som reglerar långivarnas skyldigheter i mer detalj, bland annat vad gäller kreditkontroller. Konsumentverket har också fått utökade befogenheter att slå ner på aktörer som missköter sig. De långivare som idag finns på marknaden följer de nya regleringarna.

Är inte smslån jättedyra?

Vid en genomgång av de hundratals nyhetsartiklar och debattartiklar som har behandlat denna relativt nya låneform genom åren är det lätt hänt att man upplever att alla långivare är ohederliga och bedriver ockerverksamhet. Så är emellertid inte fallet. Det finns till och med långivare som erbjuder kostnadsfria smslån, dock enbart för nya kunder.

Att smslån överlag betraktas som mycket dyra lån handlar om att den effektiva räntan blir mycket hög. Effektiv ränta är ett mått på vad ett lån kostar på årsbasis med alla räntor och avgifter inkluderade. Detta mått blir missvisande för ett smslån som löper på exempelvis 30 dagar eftersom måttet utgår från att lånet upprepas månad för månad. Det är inte ovanligt att den effektiva räntan kan uppgå till många hundra procent, men det betyder inte att den faktiska kostnaden för smslånet är exempelvis 300% lånebeloppet.

Ett lån på exempelvis 3000 kr på en månad kan kosta allt mellan 0 kr (hos vissa långivare som har specialerbjudanden för nya kunder) och 500 kr. Det är självklart en fördel om kostnaden är så låg som möjligt, så det lönar sig att jämföra. Det är också klokt att titta på vad kostnaden består av. Räntor är avdragsgilla medan avgifter inte är det.

Kan alla ansöka?

Snabblån och smslån bygger på låneavtal och det är endast personer som är över 18 år som är behöriga att ingå avtal. Det finns alltså en automatisk åldersbegränsning. Andra grundläggande villkor är att man ska vara folkbokförd i Sverige och att det inte får finnas något skuldkonto hos Kronofogden. Normalt krävs också att man kan identifiera/legitimera sig digitalt via BankID eller mobilt BankID. Sist men inte minst måste den som ansöker bli godkänd i långivarens kreditkontroll. Långivaren kontrollerar helt enkelt om låntagaren har ekonomin som krävs för att kunna betala tillbaka.