Frågor och svar

Frågor och svar om smslån och krediter

Smslån är en mycket okomplicerad låneform, men det kan samtidigt givetvis finnas saker som inte känns helt glasklara. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna om smslån.

Vad är ett smslån?
Smslån är blancolån (utan säkerhet) med korta löptider som är avsedda för konsumtion. Lånebeloppen är traditionellt sett låga och hos många långivare kan man låna så lite som 1000 kr. På senare tid har emellertid smslån i form av årslån dykt upp. För dessa sker återbetalningen över ett år eller mer. En annan låneprodukt är kreditkontot, som i det närmaste är att betrakta som ett digitalt kreditkort.

Vad är ett snabblån?
Ett snabblån är exakt detsamma som ett smslån. Anledningen till att det finns en annan benämning är att själva sms-tekniken numera används mycket sparsamt.

Vad är ett årslån/kvartalslån?
Det är fortfarande standard att smslån löper med en månads betalningstid, men det finns alternativ. Kvartalslån betalas tillbaka på ett eller två kvartal (tre eller sex månader), medan årslån betalas tillbaka över en tid på minst ett år.

Lånar jag genom er på Smslånen.net?
Smslånen.net är en informationsportal och en jämförelsetjänst. Vi bedriver inte långivning i egen regi och vi är heller inte mellanhand rent avtalsrättsligt.

Hur lite och hur mycket kan man låna?
I dagsläget är den lägre respektive högre gränsen för smslån 500 kr respektive 20 000 kr. Alla långivare erbjuder inte hela skalan, men de flesta har ett ganska brett spann mellan lägsta och högsta belopp. Exakt hur mycket du kan få låna avgörs av din ekonomiska ställning och detta kan faktiskt innebära att du blir beviljad lån på ett belopp som understiger det du ansöker om.

Vad kostar lånet?
Ett smslån kostar i regel alltid pengar (det finns dock räntefria smslån) och det du betalar för förmånen att få låna är ränta och/eller avgifter. Prissättningen är fri och respektive långivare väljer själv vad taxan ska vara. Värt att notera är att det är klokt att ansöka om lån för vilket du betalar endast ränta, detta på grund av det faktum att kostnadsräntor är avdragsgilla på skatten.

Vilka är de grundläggande villkoren?
Låneavtal träffas av både allmänna avtalsrättliga regler och mer specifika regleringar inom konsumenträtt. Dessutom har långivaren ett intresse av att säkra ett skydd för att undvika att drabbas av kreditförluster. Nedan sex grundvillkor är de vanligaste.

  • 18 år fyllda
  • Medborgare i Sverige och svensk folkbokföringsadress
  • Registrerat mobilnummer/möjlighet att använda BankID
  • Personkonto i svensk bank
  • Godkänd kreditscore
  • Ingen skuld hos Kronofogden (tvingande) och ingen betalningsanmärkning (undantag finns)

Jag har hamnat hos Kronofogden, kan jag ansöka om smslån?
Om du hamnar hos Kronofogden är det för att du har misskött en skyldighet att betala. När ärendet kommer till myndigheten drabbas du först av en betalningsanmärkning och sedan skapas ett skuldkonto. Betalningsanmärkningen behöver inte vara ett hinder för att få ansöka om smslån – många långivare gör undantag om din ekonomi i övrigt ser bra ut – men du kan aldrig låna med ett befintligt skuldkonto.

Måste långivaren ta en kreditupplysning?
Det finns ingen lag som säger att det är obligatoriskt att inhämta en kreditupplysning, men såsom reglerna är formulerade blir inhämtandet i praktiken ett krav. Alla långivare tar kreditupplysningar.

Vad är UC?
UC är den populära förkortningen på företaget Upplysningscentralen AB, som fungerar som en slags central instans för kreditinformation för långivare, hyresvärdar, telekombolag, med mera. UC har också blivit synonymt med kreditupplysningar i sig, men rent faktiskt är det inte korrekt. Det finns andra företag från vilka långivarna kan hämta ut kreditupplysningar.

Hur betalar jag tillbaka?
Om du blir beviljad ett lån som löper över en eller två månader får du normalt räkning via faktura. Du betalar då tillbaka på lånet på samma sätt som när du betalar en vanlig räkning. Är lånet på längre löptider än så, är det vanligare med autogiro.

Jag har ett smslån, men behöver låna igen – hur gör jag?
Du kan aldrig ha två lån hos samma långivare, men det är fullt möjligt att ha lån hos flera olika långivare samtidigt. Tänk dock på att det är viktigt att iaktta försiktighet. Behöver du ta ett nytt smslån för att betala av ett gammalt är du farligt nära att hamna i en ond spiral.

Är smslån dyra?
Smslån kan vara dyra, men precis som med allt annat finns en glidande skala. I dagsläget kan du till och med ansöka om räntefria smslån. Ett smslån kommer normalt med kostnader i form av ränta och/eller avgifter och vid varje försening med återbetalningen kan ytterligare avgifter tillkomma. Om ett visst lån är dyrt eller inte, särskilt taget i betraktande lånets funktion, är upp till dig att bestämma.