Kreditupplysning

kreditupplysning med och utan uc

Kreditupplysningen innehåller mängder av ekonomisk data

Det finns både offentliga och inte riktigt lika offentliga register på allt. Ett område där informationsinsamlingen och -bearbetningen är lite extra omfattande är ekonomi, och det är ingen överdrift att påstå att allt som rör din privatekonomi finns registrerat på olika sätt i olika register.

Både myndigheter och företag för detaljerade register över privatpersoners ekonomiska förehavanden. Typiska exempel på förstnämnda är Skatteverket och Kronofogden, medan exempel på företag är de så kallade kreditupplysningsföretagen. Sistnämnda har som affärsidé att sälja person- och kreditinformation till borgenärer såsom långivare, och de samlar in information från alla håll och kanter. Informationen paketeras och säljs sedan som kreditupplysningar.

Kreditupplysningar tas för varje lån

Varje låneansökan, oavsett det är ett smslån, billån, privatlån eller bolån som söks, ska åtföljas av en kreditprövning och för den ska omfattande kreditinformation ligga till grund. Det är här kreditupplysningen kommer in i bilden. Kreditgivaren inhämtar helt enkelt informationen som behövs via en kreditupplysning och gör kontrollen utifrån den.

Det finns en mycket stor aktör inom den här verksamheten och det är Upplysningscentralen AB (UC). I tillägg finns en handfull lite mindre bolag som säljer kreditinformation. En långivare kan välja vilken leverantör som helst och det gör att det går att tala om att man kan ansöka om smslån utan UC, det vill säga ett lån där UC inte blandas in över huvud taget.

Vad finns med i en kreditupplysning?

Det finns två typer av kreditupplysningar, nämligen en fullständig och en som brukar benämnas ”mini” eller ”mikro”. I förstnämnda finns en mycket stor mängd information medan en mikro-upplysning innehåller det allra viktigaste för en långivare eller annan borgenär.

Tittar vi på den kompletta kreditinformationen finns följande punkter med:

  • Översikt (det allra mest centrala kring inkomst, kapital och kredithändelser)
  • Kreditengagemang och senast registrerade kredithändelser
  • Allmänna personuppgifter
  • Inkomstuppgifter (tjänst, kapital)
  • Fastighetsuppgifter
  • Betalningsanmärkningar
  • Senaste frågor hos aktuellt kreditupplysningsföretag

Kreditupplysningar av typen ”mikro” är nästan helt och hållet fokuserade på inkomst, betalningsanmärkningar och information om kredithändelser.

Kreditengagemang

Under punkten ”kreditengagemang” listas normalt de totala skulderna inom respektive huvudtyp av engagemang (och ibland också de faktiska engagemangen med detaljer om kreditgivare och belopp). I tillägg finns ett antal nyckeltal, såsom genomsnittlig skuldsättningsgrad och genomsnittlig utnyttjandegrad. Viktigt att notera är att alla uppgifter handlar om de krediter som beviljats efter kreditkontroll med information från det aktuella kreditupplysningsföretaget som grund. Information som listas i ett utdrag ut Bisnodes register syns till exempel alltså inte i motsvarande utdrag från Creditsafe.

Kreditscore

När en långivare inom smslån vänder sig till ett kreditupplysningsföretag är det framför allt inkomstuppgifter, betalningsanmärkningar, senast registrerade kredithändelser samt ovan två nämnda nyckeltal som är de viktigaste punkterna man vill ha fram. Emellertid är det endast ytterst sällan som en faktisk rapport begärs ut. I stället beställer långivaren en sammanfattande kreditscore som presenteras med procenttal eller betyg.

Vad gäller procenttal handlar själva siffran normalt om risken för betalningsinställelse, det vill säga att låntagaren inte kommer att kunna betala. 1% är naturligtvis bäst i det här fallet! Om det i stället är ett betyg som begärs ut går skalan normalt mellan 1 (sämst) och 10 (bäst).

De flesta långivare har direkt tillgång till kreditupplysningsföretagens system och kan därmed inhämta den sökandes kreditscore med några snabba åtgärder. På samma sätt har man egna system som jämför kreditscoren med olika mallar för att så snabbt och enkelt som möjligt kunna ge ett besked om beviljande eller avslag. Det är tack vare dessa automatiska system som en sökande kan få ”besked direkt på skärmen”.