Kreditvärdighet

Enklare att få lån med hög kreditvärdighet

När du tittar på de grundläggande kraven för att ha chansen att bli beviljad ett smslån är det samma skrivningar som återkommer oavsett vilken långivare du vänder dig till. Förutom att du ska vara minst 18 år fyllda, vara skriven i Sverige och ha ett svenskt bankkonto finns normalt också följande skrivningar med i alla krav.

 • Godkänd i kreditprövning
 • Godkänd i KALP (Kvar Att Leva På)
 • Deklarerad inkomst på ”x” kr
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Inget skuldkonto

De två sistnämnda fordrar ingen ytterligare förklaring, men hur samverkar egentligen de tre översta? Det ska du få svar på i den här artikeln.

Kreditvärdighet och betalningsförmåga

När du har skickat in en låneansökan är det långivarens uppgift att undersöka din kreditvärdighet och din betalningsförmåga. Den samlade bedömningen i denna kreditprövning samt KALP ligger sedan till grund för beviljande eller avslag. Att det handlar om en samlad bedömning betyder att ett toppbetyg på den ena bedömningsgrunden kan väga upp ett bottenbetyg på det andra – det krävs att båda blir godkända.

Så, vad handlar egentligen de två olika bedömningsgrunderna om? Jo, kort sagt handlar kreditvärdighet om dina befintliga skulder och din kredithistorik medan betalningsförmågan handlar om huruvida det faktiskt finns pengar i hushållet att betala med varje månad.

Låg respektive hög kreditvärdighet

Tittar vi närmare på kreditvärdighet är det ett antal saker långivaren undersöker. Några exempel är:

 • Förhållandet skulder / tillgångar
 • Förhållandet skulder / löpande inkomster
 • Antal tidigare/befintliga lån och deras art
 • Antalet låneansökningar totalt
 • Ålder

Vad långivaren vill få fram utifrån dessa uppgifter är i princip om det går att ”lita på” att låntagaren kommer att göra rätt för sig. Till exempel är förekomsten av många lån, särskilt av typen lån utan säkerhet, ett tecken på att den sökande har en förmåga att hamna i lägen då det uppstår ett behov av att låna pengar. Det hjälper inte heller om de befintliga skulderna är höga i förhållande till tillgångarna och/den löpande inkomsten.

Låg kreditvärdighet – ett exempel
Lars, som är 68 år, är nybliven pensionär och får ut netto 175 000 kr per år. Boendet är en hyresrätt. De senaste åren har Lars ansökt och fått beviljat tre privatlån på sammanlagt 80 000 kr, vilka han betalar av på varje månad. Lars har i sin kredithistorik också två smslån. Nu vill Lars ansöka om ett lån på 30 000 kr för att köpa en begagnad bil. Lars kan anses ha en lägre kreditvärdighet med tanke på sin relativt sett låga inkomst, sin kredithistorik och sin ålder.

Hög kreditvärdighet – ett exempel
Anneli, som är 35 år, har en deklarerad inkomst på 400 000 kr och bor i en villa. Hon har bolån på 2 miljoner, men har inga andra lån för tillfället. Nu vill hon ansöka om ett privatlån på 100 000 kr för att glasa in verandan. Annelis skuldsättning är hög totalt, men hennes ålder, hennes löpande inkomst och hennes kredithistorik gör att hennes kreditvärdighet ska betraktas som hög.

Kan du betala varje månad?

Nu är det dags att titta på betalningsförmågan. Vad den handlar om är den faktiska förmågan att få fram tillräckligt med kontanter varje månad för att betala räntor och amorteringar. Vid bedömning av betalningsförmågan (en glidande skala) tittar långivaren i princip på tre saker, nämligen:

 • Den löpande inkomsten
 • Vad befintliga krediter kostar (läggs med i bedömningen av KALP)
 • Förekomsten av tillgångar som kan förvandlas till kontanter.

Det är den löpande inkomsten från tjänst, egen anställning eller pension som är det mest centrala och en person med hög lön kan nästan automatiskt anses ha en god betalningsförmåga medan en person med lägre månadsinkomster anses ha en låg betalningsförmåga.

Förbättra din ekonomiska situation

Har du blivit nekad lån på grund av en lite sämre ekonomi? Skulle du vilja förbättra din kreditvärdighet för att ha möjlighet att få bättre lånevillkor i framtiden? Här är några enkla tips du kan börja använda direkt.

 • Betala av de minsta skulderna först (ju färre skulder, desto bättre)
 • Ta inga fler lån
 • Slå ihop krediter i samlingslån
 • Spara pengar (ju lägre skuldsättning totalt sett, desto bättre)