Långivare

Långivare för lån av olika typer

Långivare är banker, kreditbolag eller finansbolag som har som affärsidé att bedriva utlåning. Många av långivarna vänder sig framför allt till privatpersoner som behöver låna till konsumtion, köpa bilar på avbetalning eller låna till ett bostadsköp, men det finns givetvis också långivning riktad mot företag.

Varje långivare bestämmer, utifrån bolagets sammansättning och tillstånd, helt själv vilken typ av utlåning som ska bedrivas. Erbjudandet kan vara mycket brett, såsom storbankernas portfölj av låneprodukter, eller vara betydligt smalare. Exempel på sistnämnda är bland annat bolag som verkar inom lantbrukarkrediter och smslåneföretag.

Här ska vi berätta om olika typer av långivare med erbjudanden till konsumenter.

Storbankerna

Det finns fyra stycken svenska och en dansk storbank i Sverige. Dessa erbjuder alla en lång rad olika lån, såväl sådana som tecknas utan säkerhet som lån med säkerhet/pant i exempelvis fastigheter eller fordon. En bank som Nordea har till exempel både privatlån, checkräkningskrediter, kontokrediter, billån, båtlån, bolån, byggnadskreditiv och aktielån. Det enda som ”saknas” i portföljen av låneprodukter är korttidslån utan säkerhet, det vill säga smslån.

Inlåningsföretag och kreditbolag

Kreditbolag och så kallade inlåningsföretag är enligt lagen lite mer begränsade och kan därför till exempel inte erbjuda bolån. Den främsta produkten i dessa aktörers utbud är vanliga privatlån (blancolån) utan säkerhet. Det kan handla om såväl privatlån på lite mindre belopp (till exempel upp emot 50 000 kr) som på betydligt större belopp (upp emot 400 000!). De pengar som lånas ut är till stor del pengar som har lånats in av andra privatpersoner.

Finansbolag med smslån

Finansbolag (registreras ofta som konsumentkreditinstitut hos Finansinspektionen) har tillstånd att bedriva konsumentkreditgivning och här ingår lån utan säkerhet på mindre belopp. Det är också den enda typen av lån dessa aktörer får vara verksamma inom.

De långivare du hittar här på Smslånen.net är överlag av typen finansbolag/konsumentkreditinstitut och deras enda verksamhet är att erbjuda blancolån. Majoriteten av dessa aktörer specialiserar sig på smslån och endast i undantagsfall kan lån i form av mer typiska privatlån på upp emot 50 000 kr erbjudas.

Långivare för smslån bedrivs som aktiebolag som står under viss tillsyn från Finansinspektionen. De har också automatiskt Konsumentverket/Konsumentombudsmannen som kontrollfunktion och om de inte sköter sina skyldigheter enligt lagstiftningen (framför allt konsumentkreditlagen med Konsumentverkets preciseringar samt distansavtalslagen) har Konsumentverket faktiskt stora befogenheter att gå in och stoppa utlåningen.