Om ränta

Så här räknas ränta på smslån

Ränta är en kostnad som läggs till alla lån. Den som lånar betalar och den som lånar ut vill ha betalt. Vad kostnaden i ränta är, och hur den ska betalas, anges alltid i ett avtal, ett så kallat låneavtal som bygger på ett skuldebrev.

När vi har detta grundläggande klart för oss kan vi börja grotta ner oss lite i detaljerna. På den här sidan kan du läsa om faktorer som bestämmer räntesatsen och hur ränta räknas på smslån. Vi ger också tips på hur du enkelt kan minska lånekostnaderna antingen genom avdragsgilla räntor eller genom att helt enkelt låna räntefritt!

Vad är det som styr räntan?

Ränta är en finansiell figur som det går att berätta hur mycket som helst om. Vi ska här inte bli för tekniska, men det kan vara intressant att få lite mer information om vad som styr hur mycket den som lånar ska betala extra förutom amorteringar.

Idén med ränta är att den ska kompensera för ett antal riskfaktorer från långivarens sida samtidigt som långivaren också ska få en viss avkastning. Att låna ut pengar är ju en affärsverksamhet och om långivare inte kan göra en förtjänst kommer lånemarknaden att gå minst sagt knackigt.

Ekonomiskt sett brukar man tala om ett tiotal faktorer som påverkar räntan. De tydligaste brukar sägas vara:

  • Det allmänna ränteläget
  • Möjligheten till alternativ avkastning
  • Investeringsrisken

Varje faktor adderas till totalen och ju fler saker långivaren vill ha kompensation för eller avkastning på, desto högre blir räntesatsen för det aktuella lånet.

Exempel 1
Jonna och Per köper ett hus och tecknar ett nytt bolån. Banken räknar då på faktorer såsom riksbankens reporänta, inflationsförväntningarna, risken att Jonna och Per inte kan betala amorteringar och räntor, risken att det inte går att sälja bostaden eller att den kommer att betinga ett lägre värde vid eventuell tvångsförsäljning, tidsrisken (risken att något oförutsett händer under bolånets löptid) och det egna kravet på avkastning.

Exempel 2
Michael har flyttat till en större lägenhet och behöver ett större möblemang. För att finansiera det ansöker han om ett privatlån. Banken eller finansbolaget Michael vänder sig till utgår bland annat från det allmänna ränteläget på marknaden (såsom det styrs av riksbankens reporänta), Michaels ekonomi, tidsrisken (ju längre löptid, desto större risk) och behovet av likviditet i verksamheten.

Ränta på smslån

När det gäller ränta på smslån är antalet riskfaktorer betydligt färre i jämförelse med bolån och privatlån. Här är det egentligen bara två saker som spelar roll för en långivare, nämligen risken att inte få tillbaka pengarna (med ränta) och kravet på avkastning.

För att underlätta administration och dessutom säkerställa att konceptet med smslån (snabb handläggning, snabb utbetalning, etc.) verkligen uppfylls ser långivarna till att fördela risken och avkastningskravet lika på alla låntagare och det betyder att alla betalar samma smslån ränta.

Tänk på att räntor är avdragsgilla!

Räntan är en kostnad och precis som alla andra kostnader för lån och krediter kan den i deklarationen dras av mot i första hand ränteinkomster och i andra hand vanliga inkomster från lön och ersättningar. Vad det innebär, är att du får tillbaka en del av kostnaderna du har för ett smslån. Detta är något du ska ha med dig när du jämför låneerbjudanden. Ett lån för vilket du bara betalar ränta är helt enkelt billigare än ett lån där en del av kostnaderna består av avgifter.

Låna räntefritt

I inledningen basunerade vi ut att alla lån löper med ränta. Men, den här rubriken säger ju raka motsatsen? Det är onekligen lite motsägelsefullt, men det finns faktiskt möjlighet att ansöka om räntefria smslån. På marknaden finns en handfull större långivare som medger denna möjlighet, och man gör det utifrån en önskan att attrahera fler kunder. Erbjudandet är giltigt för det första lånet en ny kund ansöker om och skulle han eller hon fortsätta vara låntagare kommer ordinarie prislista att gälla.