Risker

Risker med att låna pengar

Om du vet vad du gör behöver det inte vara riskfyllt att låna.

I alla avtal finns inbyggda risker, och låneavtal är därmed inget undantag. Riskerna kan vara av många olika slag, men i låneavtal ligger den avgjort största i att låntagaren inte kan betala. Om betalning inte sker, blir egentligen båda parter i avtalet skadelidande. Långivaren riskerar att inte få tillbaka sina pengar över huvud taget medan låntagaren drabbas av extra kostnader samt direkta eller indirekta sanktioner.

I den här artikeln kan du läsa om vad som sker om du betalar för sent, eller inte alls, samt några tips på hur du kan minimera risker med smslån.

Problem med sen betalning

Sen betalning av smslån kostar mycket pengar. Påminnelseavgiften är (upp till) 60 kr och inkassoavgiften är 180 kr. Dessutom läggs dröjsmålsränta löpande på skulden.

Exempel
Jonas fick ett smslån på 5000 kr utbetalat den 4 mars. Nu är det den 15 april och Jonas ligger elva dagar efter med betalningen jämfört med förfallodatum. Han har redan fått en påminnelse med en avgift på 60 kr och dröjsmålsränta har börjat löpa. Jonas kommer inte att kunna betala över huvud taget under april och det innebär att han kan drabbas av ytterligare en påminnelseavgift samt en inkassoavgift på 180 kr.

Många långivare kan erbjuda sina kunder en viss respit med att betala tillbaka skulden, detta mot att kunden betalar en förseningsavgift. Detta är ett erbjudande du ska försöka undvika att behöva utnyttja eftersom förseningsavgifterna normalt är ganska rejäla.

Exempel
Petra vet att hon inte kommer att kunna betala sitt smslån på 3000 + 500 kr i ränta förrän ett par veckor efter förfallodatum. Hon förlänger då lånet med 15 dagar till en kostnad på 300 kr. Totalt får hon betala 800 kr för sit tlån.

Betalningsanmärkningar

På listan över åtgärder vid försenad eller utebliven betalning kommer, efter förseningsavgifter och inkasso, indrivning via Kronofogden. Så fort Kronofogden får in ärendet får du en betalningsanmärkning och den gör ditt ekonomiska liv betydligt mer besvärligt.

Ännu mer allvarligt är om betalning inte sker trots anmodan hos Kronofogden. Då upprättas för det första ett skuldkonto hos myndigheten och bara genom denna åtgärd blir ditt ekonomiska liv i princip helt bakbundet. Du kan inte låna, inte köpa något på avbetalning, inte teckna abonnemang och inte öppna bankkonto. Förmodligen blir det också svårt att till exempel hyra lägenhet.

Minska riskerna

Som låntagare kan du enkelt se till att minska riskerna med lån genom att helt enkelt vara dels försiktig överlag, och dels planera för återbetalningen. Vad vi menar med försiktig är att du bland annat ska undersöka möjligheterna att få pengar från annat håll, fundera på om du kan vänta med köpet, eller vad du nu har tänkt att använda pengarna till, samt se till att inte ta i för mycket när du skickar in ansökan. Med planering avses i princip budgetering, det vill säga att du tittar över din ekonomi och verkligen säkerställer att du kommer att ha kontanter att betala tillbaka lånet med när förfallodatum närmar sig.

Att jämföra smslån med avseende på kostnaden för att låna är ett ytterligare sätt att minska riskerna att hamna i problem. Ju högre priset i form av räntor och avgifter, desto mer betungande kan återbetalningen bli. Det är ganska stora skillnader mellan det dyraste och det billigaste lånet och det är klokt att jämföra noga för att hitta det som kostar minst.

Mindre risk med flexibelt kreditkonto

De flesta låntagare som hamnar i knipa efter att ta tagit smslån har dels lånat lite för mycket och dels överskattat sin förmåga att betala tillbaka. Ett sätt att minska risken för försenad återbetalning är att välja en så kallad kontokredit i stället för ett vanligt smslån. Med kontokrediten får du automatiskt en friare återbetalningstakt och behöver därmed inte erlägga hela återbetalningen kontant vid ett och samma tillfälle.