Villkor och skyldigheter

rättigheter och skyldigheter i avtal om smslån

I ett tidigt skede i ansökningsprocessen när du ansöker om ett smslån på nätet kommer du att upplysas om att det finns allmänna villkor som du ska ”ta del av” och ”godkänna”. Normalt godkänner du automatiskt genom att klicka i en kryssruta för att sedan gå vidare med ansökan, och den detaljen innebär att det är lätt hänt att man springer över själva uppgiften att ta del av villkoren.

Men, måste man verkligen läsa igenom villkoren? Lånevillkoren styr det mest grundläggande kring långivningen och även om du inte har någon möjlighet att påverka skrivningarna är det alltid bra att veta vad som gäller. Samtidigt är det inte helt enkelt att förstå villkoren. Därför har vi här satt ihop en guide till villkor och skyldigheter inom smslån.

Grundläggande krav

Ganska tidigt i villkoren kommer du att hitta information om vilka krav som gäller för att en ansökan kan bli beviljad. Här är det de vanliga förutsättningarna (18 år fyllda, svensk medborgare, godkänd i kreditprövning, med mera) som listas, så i regel är det inga konstigheter. En intressant skrivning har dock att göra med att den som blir nekad ett lån faktiskt har rätt att få information om varför.

Kreditkontroll

Ett par stycken eller paragrafer handlar normalt om att långivaren ger sig rätt att inhämta alla de uppgifter som anses behövas för att en ordentlig kreditkontroll ska kunna göras. Det anges ofta att långivaren, förutom att inhämta kreditupplysning, också ska kunna inhämta information från arbetsgivare.

Lånekostnader

Det är lag på att låneavtal ska inkludera uppgifter kring hur priset för ett lån sätts och vid vilka förutsättningar räntan kan ändras. Allt kring räntor och avgifter ska anges i villkoren och exakta uppgifter finner du normalt i en ”prisbilaga”.

Återbetalning och förlängning

I avsnittet ”återbetalning” hittar du normalt uppgifter om hur återbetalning ska ske. Detta får du givetvis också information om i ditt låneavtal, men i reglerna finns också detaljer kring hur du betalar tillbaka hela lånet på en gång samt hur räntan kapitaliseras.

Om förlängning av ett smslån kan ske ska det beskrivas i lånevillkoren. Alternativen (till exempel 7 och/eller 14 dagar) ska anges och dessutom ska priset för detta (anges normalt i ”prisbilaga”) skrivas ut.

Försening och inkasso

Det är viktigt att låntagaren har exakta uppgifter kring vad som sker om lånet inte betalas i tid och därför måste lånevillkoren inkludera skrivningar om förseningsavgifter, dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, inkasso, inkassoavgifter och förtidig uppsägning. Om du blir sen med en betalning och långivaren vidtar en åtgärd med anledning av detta måste det finnas stöd för det i villkoren.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen är det 14 dagars ångerrätt på avtal som ingås på nätet. Detta ska också kommuniceras i villkoren och här finns också information om exakt hur meddelandet om frånträdande ska ske.

Överlåtelse

Krediter kan fritt överlåtas eller pantsättas till annan borgenär. I villkoren finns alltid ett avsnitt om detta med detaljer om hur detta förmedlas till låntagaren. Viktigt att känna till är att själva lånet fortsätter att löpa. Den enda skillnaden vid överlåtelse eller pantsättning är att du ska betala till en annan aktör.